Vraag & antwoord

Wat is het verplicht eigen risico?
Op elke zorgverzekering zit een verplicht eigen risico. De hoogte hiervan wordt elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. De zorgkosten die u maakt en die onder het eigen risico vallen, moet u zelf betalen totdat het vastgestelde bedrag bereikt is. Uitzonderingen waar het risico niet voor geldt zijn:
- Verzekerden jonger dan 18 jaar
- Kosten van de huisarts
- Kosten voor de verloskundige zorg
- Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
- Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
- Ketenzorg (dit is zorg waarbij verschillende aanbieders samenwerken, bijvoorbeeld diabetesbehandeling)

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie. Het maximale bedrag van het vrijwillig eigen risico is € 500 per verzekerde per kalenderjaar en dit is exclusief het verplicht eigen risico.

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen jaarlijks een financiële compensatie voor het eigen risico. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hiervan automatisch bericht van het CAK.
Nieuwe zorgverzekering
» Hoe sluit ik een nieuwe zorgverzekering af via ditiszorg.nl?
» Ik heb een nieuwe zorgverzekering afgesloten via ditiszorg.nl. Kan ik deze nog afzeggen?
» Ik heb mijn verzekeringsbewijs nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?
» Ik wil mijn zorgverzekering wijzigen. Hoe doe ik dat?
» Waarom is het goed om elk jaar mijn zorgverzekering opnieuw te bekijken?
» Wanneer kan ik mijn huidige verzekering opzeggen?
» Wat is het verplicht eigen risico?
» Wat is het verschil tussen een natura en restitutiepolis?
» Word ik altijd geaccepteerd voor een basisverzekering en een aanvullende verzekering?

Zorgverzekering dekking
» Hoe zit het met medische zorg in het buitenland?
» Ik heb een ander geneesmiddel gekregen dan is voorgeschreven. Hoe kan dit?
» Is orthodontie gedekt?
» Wat is een aanvullende zorgverzekering?
» Wat is er gedekt bij een tandartsverzekering?
» Welke geneesmiddelen zijn gedekt?
» Wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?