Vraag & antwoord

Welke geneesmiddelen zijn gedekt?
Over het algemeen worden geneesmiddelen vergoed vanuit de basisverzekering. In het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is vastgelegd of u voor een geneesmiddel moet bijbetalen. Sommige geneesmiddelen worden alleen vergoed onder bepaalde voorwaarden. Ook dit is opgenomen in het GVS. Sommige geneesmiddelen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het kan zijn dat u hierbij een eigen bijdrage moet betalen. Op de website medicijnkosten.nl van het CAK kunt u actuele informatie vinden over geneesmiddelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw financieel adviseur of zorgverzekeraar.
Nieuwe zorgverzekering
» Hoe sluit ik een nieuwe zorgverzekering af via ditiszorg.nl?
» Ik heb een nieuwe zorgverzekering afgesloten via ditiszorg.nl. Kan ik deze nog afzeggen?
» Ik heb mijn verzekeringsbewijs nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?
» Ik wil mijn zorgverzekering wijzigen. Hoe doe ik dat?
» Waarom is het goed om elk jaar mijn zorgverzekering opnieuw te bekijken?
» Wanneer kan ik mijn huidige verzekering opzeggen?
» Wat is het verplicht eigen risico?
» Wat is het verschil tussen een natura en restitutiepolis?
» Word ik altijd geaccepteerd voor een basisverzekering en een aanvullende verzekering?

Zorgverzekering dekking
» Hoe zit het met medische zorg in het buitenland?
» Ik heb een ander geneesmiddel gekregen dan is voorgeschreven. Hoe kan dit?
» Is orthodontie gedekt?
» Wat is een aanvullende zorgverzekering?
» Wat is er gedekt bij een tandartsverzekering?
» Welke geneesmiddelen zijn gedekt?
» Wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?