Vraag & antwoord

Wat is er gedekt bij een tandartsverzekering?
Onder de dekking van een basisverzekering vallen enkele tandheelkundige behandelingen. De meeste tandartsbehandelingen worden bij personen onder de 18 jaar zonder aanvullende verzekering vergoed.

Indien u ouder bent dan 18 jaar worden veel tandheelkundige behandelingen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeringen is het daarom mogelijk een tandartsverzekering af te sluiten als aanvulling op de basisverzekering. Hoe hoger de dekking, hoe meer premie u betaalt.

Wilt u exact weten wat er vergoed wordt vanuit de basisverzekering en de (verschillende) aanvullende tandartsverzekeringen? Laat u dan informeren en adviseren door uw financieel adviseur.
Nieuwe zorgverzekering
» Hoe sluit ik een nieuwe zorgverzekering af via ditiszorg.nl?
» Ik heb een nieuwe zorgverzekering afgesloten via ditiszorg.nl. Kan ik deze nog afzeggen?
» Ik heb mijn verzekeringsbewijs nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?
» Ik wil mijn zorgverzekering wijzigen. Hoe doe ik dat?
» Waarom is het goed om elk jaar mijn zorgverzekering opnieuw te bekijken?
» Wanneer kan ik mijn huidige verzekering opzeggen?
» Wat is het verplicht eigen risico?
» Wat is het verschil tussen een natura en restitutiepolis?
» Word ik altijd geaccepteerd voor een basisverzekering en een aanvullende verzekering?

Zorgverzekering dekking
» Hoe zit het met medische zorg in het buitenland?
» Ik heb een ander geneesmiddel gekregen dan is voorgeschreven. Hoe kan dit?
» Is orthodontie gedekt?
» Wat is een aanvullende zorgverzekering?
» Wat is er gedekt bij een tandartsverzekering?
» Welke geneesmiddelen zijn gedekt?
» Wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?